home

Het Hechtingsinstituut van de Technische Universiteit Delft is de specialist in lijm- en hechtingstechnologie. Binnen de universiteit is een schat aan kennis aanwezig over lijm en lijmverbindingen, met name bij de faculteiten Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Technische Natuurwetenschappen en Civiele Techniek. Het Hechtingsinstituut zorgt ervoor dat al deze kennis, aangevuld met ervaringen die elders in Nederland en de wereld worden opgedaan, voor iedereen toegankelijk is. Met name het bedrijfsleven kan zo heel direct profiteren van onze expertise.
Daarnaast is het Hechtingsinstituut betrokken bij een groot aantal nationale en internationale samenwerkingsverbanden, zoals Euradh.